OM EQ MEET

EQ Meet är en strukturerad mötesplattform för att sammanföra människor med behov att träffa och komma i kontakt med nya människor för att berika sina liv sål privat som professionellt.

Med EQ Meet har alla en möjlighet att nå ut och bli sedda på riktigt och skapa verkliga relationer mellan människor över hela Sverige på våra svenska gruppvideomöten och över hela världen på våra engelska gruppvideomöten oavsett lokalisering. Det enda du som deltagare behöver är en dator eller smartphone/tablet med internetuppkoppling och ett gratiskonto på Zoom en online plattform för videokonferenser som du kan skaffa här: https://zoom.us/signup

En god ton före, under och efter våra möten är mycket viktigt för oss på EQ Meet. Därför stöder vi näthatshjälpen som hjälper dig som utsätts eller ser andra utsättas för näthat, trakasserier eller ofredande att hitta rätt organisation som kan ge stöd och hjälp.

"Emotionell kvot (EQ) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk."

OM MÖTET

EQ Meet kan beskrivas som ”Heta Linjen Delux” över video med en moderator som leder och styr upp varje möte så att alla får prata och presentera sig lika länge. Efter mötet så kan de som vill lära känna varandra mer prata vidare i ett eget videomöte bara de två (ingår med gratiskonto i Zoom). Eller om man "hookar" upp med varandra genom Facebook eller andra social medier.

Moderatorn ställer 4-6 frågor till varje deltagare med syfte att väcka intresse för denne från de andra deltagarna. Enkla men berättande frågor, varje person får 2-3 minuter för att besvara frågorna innan moderatorn frågar nästa deltagare samma frågor.

MÖTESUPPLÄGG

Utkast på frågor (kan komma att modifieras eller anpassas för olika specifika grupper):

Varje möte varar under 60 minuter och har plats för max 20 deltagare.

Under 2-3 minuter så ställer mötesmoderatorn 6 frågor som varje mötesdeltagare får besvara, normal så har varje deltagare 20-30 sekunder på sig att besvara varje fråga, under totalt max 3 minuter, denna tidsgräns är viktig att hålla så att alla mötesdeltagare hinner presentera sig under mötets 60 minuter.  

Följande sex frågor är grundfrågorna för varje möte men som beroende på målgrupp och mötets tema kan komma att anpassas :

1. Vad du gör till vardags?

2. Berätta något intressant om dig!

3. Berätta något roligt om dig!

4. Vad är din passion i livet?

5. Vad gör dig glad?

6. Vad söker du?

LOGGA IN PÅ MÖTE

1. Download and install Zoom on your computer or mobile device (Windows, Mac OS X, Linux, iOS app, Android app or use browser plugin for Chrome, Firefox and Safari. Also compatible with Skype for Business/Lync and Outlook with Zoom client. Visit https://zoom.us/download for download.

2. Register a free Zoom meeting account to be able to join EQ Meet meetings, you will also be able to have your own seperate videomeetings with your free Zoom account to use when you want to talk more to other participants from EQ Meet meetings. Visit https://zoom.us/freesignup/ to register your free Zoom meeting account.

3. VERY IMPORTANT! To be able to participate in EQ Meet meetings: Go to settings in your Zoom account and change the screen name to your first name + last name (use english letters only A-Z)& upload a portrait profile photo with your whole face visible.

4. To participate in a meeting register yourself for the meeting in the registration form and pay, if you are a member you only need to register membership number instead of payment. When you have paid the meeting pincode will be sent to you

5. Sign in to the meeting using Meeting ID: 230 208 7488, sign in direct using this link: https://zoom.us/j/2302087488

6. After the meeting you will be able to write the names of the people that you want to connect with, if a person that you want to connect with also want to connect with you, then EQ Meet will share the contact information to you both that was written to be shared at registration.

7. When you have the contact iformation to the people you want to connect with, then you are free to contact each other in whatever way you choose.

8. MISUSE
Participants who register themselves with false name to the meetings or dont use the real name and portrait photo in the EQ Meet videomeetings
will be removed from the meeting even if they have paid for the meeting or is a member, but are welcome back to the meeting when they have corrected according to meeting regulations in point 3 above. People with false names and photos can be banned indefinitely from using EQ Meet, same if a registered particpant let someone else use their account. We have these rules to keep away trolls and people with bad intention from the EQ Meet meetings, the moderator at the actual meeting have the right of decision to remove or ban a person who missuse an EQ Meet meeting with immediate effect.

BLI MODERATOR

Den som är moderator på ett möte har en mycket viktig roll i att få alla på mötet att känna sig lika delaktiga, det viktigaste i rollen som moderator är att ta så lite plats som möjligt, för att ge så mycket utrymme som möjligt till mötets deltagare med samma fokus på varje deltagare i mötet när denne pratar, så att ALLA deltagare alltid känner att de är i centrum när det är just de som pratar. Likaså är det väldigt viktigt att på ett snyggt sätt fördela tiden rätt som varje deltagare får för att prata om sig själv. Detta är nog det svåraste enligt min mening som moderator att få varje deltagare att hålla sig inom den begränsade tidsram som är avsatt för varje deltagare, framför allt att få deltagaren avsluta i god tid innan dennes tidslot löpt ut, detta oavsett hur entusiastisk personen är över att få berätta mer eller hur entusiastiska de andra som lyssnar är att få höra mer.

Som moderator är det du som står i centrum på mötet, detta gör du genom att INTE prata något om dig men i stället visa dina goda egenskaper som ledare genom att vara lyhörd och känna av varje individ när du lyfter fram dennes behov av att synas och höras när ordet är deras, men också det svårare att avbryta på snyggt sätt utan att deltagaren känner sig överkörd när dennes tid är slut så att du sedan kan ge ordet till nästa deltagare som väntat på sin tur.

Det är ett utmärkt sätt för dig att marknadsföra dina goda egenskaper som ledare och att du är en person som inger förtroende, perfekt om du jobbar som coach eller som på andra sätt jobbar med människor där förtroende för dig i din yrkesroll är avgörande för dina klienter.

OLIKA MÖTEN MED OLIKA TEMAN FÖR OLIKA PERSONER

EQ Meet Veckokalender Svensk tid (CET)

På smartphone visas veckokalendern bäst i horisontellt läge 

Klicka på i övre vänstra hörnet för länkar till respektive möte.

KONTAKT

Det här är en paragraf. Du kan använda denna för att kommunicera innehåll på din sida. Det här är en paragraf. Du kan använda denna för att kommunicera innehåll på din sida.

© Copyright EQ Meet