OM EQ MEET

EQ Meet är en strukturerad mötesplattform för att sammanföra människor med behov att träffa och komma i kontakt med nya människor för att berika sina liv sål privat som professionellt.

Med EQ Meet har alla en möjlighet att nå ut och bli sedda på riktigt och skapa verkliga relationer mellan människor över hela Sverige på våra svenska gruppvideomöten och över hela världen på våra engelska gruppvideomöten oavsett lokalisering.

En god ton före, under och efter våra möten är mycket viktigt för oss på EQ Meet. Därför stöder vi näthatshjälpen som hjälper dig som utsätts eller ser andra utsättas för näthat, trakasserier eller ofredande att hitta rätt organisation som kan ge stöd och hjälp.

"Emotionell kvot (EQ) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk."

OM MÖTET

EQ Meet kan beskrivas som ”Heta Linjen Delux” över video med en moderator som leder och styr upp varje möte så att alla får prata och presentera sig lika länge. Efter mötet så kan de som vill lära känna varandra mer prata vidare i ett eget videomöte bara de två. Eller om man "hookar" upp med varandra genom Facebook eller andra social medier.

Moderatorn ställer 4-6 frågor till varje deltagare med syfte att väcka intresse för denne från de andra deltagarna. Enkla men berättande frågor, varje person får 2-3 minuter för att besvara frågorna innan moderatorn frågar nästa deltagare samma frågor.

Trygga och inkluderande möten

EQ Meet skall vara en välkomnande miljö för alla som vill ha umgänge och träffa nya människor. Med både uppstyrda rum och privata rum så kan vi skapa variation för alla deltagare med olika intressen. För att garantera trygghet och säkerhet i alla rum så finns det en certifierad person i varje rum. I strukturerade mötesrum så finns det alltid en av EQ Meet certifierad moderator, mer fria rum de samtalsämnen kan vara mer sporadiska så finns det alltid minst en EQ Meet certifierad deltagare som har ett ansvar att konversationerna i rummet inte skall spåra ut eller att något deltagare blir utsatt för mobbing eller utanförskap.
Det är denna person som alltid välkomnar varje ny deltagare i ett möte med en introduktion av de andra närvarande så att alla deltagare alltid skall känna sig välkomna på EQ Meet oavsett det är ett strukturerat eller mer sporadiskt möte, det är också de certifierade deltagarnas ansvar att utesluta personer som bryter mot EQ Meets regler.

Allt deltagande sker med video

Viktiga regler att följa är att deltagare ALLTID måste deltaga med video, deltagare som bryter mot detta kommer omedelbart att uteslutas från mötet, men är välkommen tillbaks med video påslagen. Likaså utesluts deltagare som beter sig förargelseväckande åt på sätt som stör andra mötesdeltagare eller som gör eller säger sådant kan väcka anstöt hos andra mötesdeltagare, detta är givetvis en avvägning beroende på käraktären för varje unikt möte och vilka deltagarna är på mötet.

MÖTESUPPLÄGG

Utkast på frågor (kan komma att modifieras eller anpassas för olika specifika grupper):

Varje möte varar under 60 minuter och har plats för max 20 deltagare.

Under 2-3 minuter så ställer mötesmoderatorn 6 frågor som varje mötesdeltagare får besvara, normal så har varje deltagare 20-30 sekunder på sig att besvara varje fråga, under totalt max 3 minuter, denna tidsgräns är viktig att hålla så att alla mötesdeltagare hinner presentera sig under mötets 60 minuter.  

Följande sex frågor är grundfrågorna för varje möte men som beroende på målgrupp och mötets tema kan komma att anpassas :

1. Vad du gör till vardags?

2. Berätta något intressant om dig!

3. Berätta något roligt om dig!

4. Vad är din passion i livet?

5. Vad gör dig glad?

6. Vad söker du?

EQ Meet Syfte & Mål

EQ Meet har till ändamål att sammanföra och skapa kontakter mellan människor på privat såväl som professionell nivå, för att uppnå synergieffekter individer emellan för större syften än vad enskilda individer själva med lätthet kan uppnå. EQ Meets ändamål är också att agera som en relationsskapare mellan olika grupperingar i samhället såväl som länder, kulturer, nationaliteter, enskilda personer samt stora såväl som små företag, organisationer, föreningar och samt stiftelser med ändamål som går i linje EQ Meets genomgående värdegrund att alla människor är lika mycket värda.
Detta för att skapa förståelse för och mellan olika människor samt samförstånd tillsammans mellan människor från olika bakgrunder och grupperingar som annars normalt inte direkt kommunicerar eller har för avsikt att förbättra kommunikation sinsemellan.
EQ Meets mål är att skapa en bättre värld utan våld, konflikter, krig samt motsättningar och andra oroligheter orsakade av missförstånd oegentligheter stora som små. EQ Meet skall även verka för att lösa konflikter genom professionella förhandlare för att hjälpa människor förlåta och gå vidare och skapa något bättre istället för att låta gammalt otalt och konflikter leva vidare så länge dess minne finns kvar.

”Att främja goda relationer mellan människor för att skapa en bättre värld för alla”.

BLI MODERATOR

Den som är moderator på ett möte har en mycket viktig roll i att få alla på mötet att känna sig lika delaktiga, det viktigaste i rollen som moderator är att ta så lite plats som möjligt, för att ge så mycket utrymme som möjligt till mötets deltagare med samma fokus på varje deltagare i mötet när denne pratar, så att ALLA deltagare alltid känner att de är i centrum när det är just de som pratar. Likaså är det väldigt viktigt att på ett snyggt sätt fördela tiden rätt som varje deltagare får för att prata om sig själv. Detta är nog det svåraste enligt min mening som moderator att få varje deltagare att hålla sig inom den begränsade tidsram som är avsatt för varje deltagare, framför allt att få deltagaren avsluta i god tid innan dennes tidslot löpt ut, detta oavsett hur entusiastisk personen är över att få berätta mer eller hur entusiastiska de andra som lyssnar är att få höra mer.

Som moderator är det du som står i centrum på mötet, detta gör du genom att INTE prata något om dig men i stället visa dina goda egenskaper som ledare genom att vara lyhörd och känna av varje individ när du lyfter fram dennes behov av att synas och höras när ordet är deras, men också det svårare att avbryta på snyggt sätt utan att deltagaren känner sig överkörd när dennes tid är slut så att du sedan kan ge ordet till nästa deltagare som väntat på sin tur.

Det är ett utmärkt sätt för dig att marknadsföra dina goda egenskaper som ledare och att du är en person som inger förtroende, perfekt om du jobbar som coach eller som på andra sätt jobbar med människor där förtroende för dig i din yrkesroll är avgörande för dina klienter.

KONTAKT

På EQ Meet älskar vi kontakt med våra medlemmar där så har vi support för alla medlemmar dygnet runt på chatt eller över telefon när chatt inte är tillräckligt. Vi vet om det är något viktigt så vill man få svar direkt, vi vill gärna också höra från dig hur vi kan förbättra oss och bli ännu bättre. Därför har i ett utvärderingsformulär som du gärna får fylla i där du kan lämna feedback men även rapportera problem och annat som du vill berätta för oss.

© Copyright EQ Meet